ORD FRA BIBELENMed et av mine bilder fra en høyde i Barcelona, vil jeg presentere noen av mange gode ord fra Bibelen. 


Foto: Bjørg S.Gode og oppbyggende ord fra Bibelen

 

Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
(Joh 8.12)


Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
(Mat 11.28)Jeg løfter mine øyne mot fjellene.
          Hvor skal min hjelp komme fra?
        
   
  Min hjelp kommer fra Herren,
          himmelens og jordens skaper.
(Salme 121. 1-2)Foto: Bjørg S 

1 kommentar: