søndag 16. juni 2013

The Prayer of Saint Francis
 “Lord, make me an instrument of thy peace.
Where there is hatred, let me sow love,
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
And where there is sadness, joy.

O Divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console,
to be understood as to understand,
to be loved, as to love.

For it is in giving that we receive,
It is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to eternal life.”
St. Francis of Assisi

Frans av Assisi's bønn


Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen

A NEW NIGHT BEFORE A NEW DAY

Many times I have thought about creating a blog! I do not know anything about creating a blog, so then I just start. It's the only way to know something about having a blog!

I started this blog in 2011! But did not come on!
Now I have started in 2013!

THINGS TAKE TIME is an expression I have learned to live with!

Who am I? Do I know really anything about it though? Perhaps it is so that others know something and I know a lot or is it that others know a lot and I little? I wonder!

What will I say?

I want to share my heart!

Would I do it anonymously or openly?

See what I have to eventually decide!

Right now I just want to try my way!

Now I just getting started RIGHT NOW I AM RUNNING :)

WELCOME TO MY BLOG!

En ny kveld før en ny dag!

 EN NY KVELD FØR EN NY DAG

Mange ganger har jeg tenkt på å lage en blogg! Jeg vet jo ikke noe om de å skape en blogg, så da får jeg bare begynne. Det er jo den eneste måten å få vite noe om det å ha en blogg!
Jeg startet denne bloggen i 2011! Men kom ikke i gang!

Nå er jeg i gang i 2013!
TING TAR TID er et uttrykk jeg har fått lært meg å leve med!

Hvem er jeg? Ja vet jeg egentlig alt om det selv? Kanskje er det slik at andre vet noe og jeg vet mye-eller er det slik at andre vet mye og jeg lite? Jeg undrer meg!  

Hva vil jeg formidle?
Jeg ønsker å dele hjertet mitt!
Vil jeg gjøre det anonymt eller åpent?
Se det må jeg etterhvert ta stilling til!
Akkurat nå ønsker jeg bare å prøve meg fram

Nå vil jeg bare komme i gang- AKKURAT NÅ ER JEG IGANG :)

VELKOMMEN TIL BLOGGEN MIN!