torsdag 1. august 2013

MINNE FRA 1973

NORSK STIL, BJØRG 16 år

                                                                                                                                                    Foto Bjørg Stensø

Det har regnet noen dager og i dag fant jeg noen gamle papirer som jeg tittet litt på. Blant annet en eksamen i Norsk jeg hadde som 16 åring. 

Jeg fikk aldri noen god karakter og hadde heller ikke det på denne besvarelsen. Det ble bare en T, som betød tilfredsstillende. Det var nest dårligste ståkarakter.

Jeg skammet meg over mine skriveferdigheter og det skulle ende opp med en større "katastrofe" på neste eksamen da jeg endte på dårligste karakter! 

Da jeg leste besvarelsen min i dag 40 år etterpå , så synes jeg da ikke det var så verst. Jeg ble da sannelig en smule stolt av meg selv. Selv etter å ha lest en del av lærerens begrunnelse; "Kort , må bli noe overfladisk med så få ord"

 

 

Her får dere lese selv: Skrevet: 13-5-1973

Jeg velger oppgave 3: Hva kan man vi få for penger og hva kan vi ikke få for penger?

Livets behov pleier man å dele opp i to parter, nemlig materielle verdier og åndelige verdier. Materielle verdier som mat, klær er en betingelse for at vi mennesker skal greie å overleve. Bil, flotte hus, radio er til for at vi skal få et bedre og mer komfortabelt liv. Alt dette kan vi få for penger. 

Penger må vi også ha dersom vi skal reise, gå på kino, teater eller restaurant. For at vi skal få det lettere i huset kan vi kjøpe oss mixmastere, støvsugere, kjøleskap, oppvaskmaskiner, lettstelte møbler osv. 

Vi kan rettere sagt kjøpe oss så mye at vi sitter igjen og føler oss ubetydelige blant stadig nye oppfinnelser. Da er det de åndelige verdier får en større betydning enn vi noen gang har drømt om. Da kan vi søke etter en lykke vi ikke kan få ved å sitte å se på maskiner som gjør arbeidet for oss, nemlig den lykken andre kan gi oss gjennom vennskap, forståelse, tillitt, kjærlighet og hengivenhet. 

Skal vi noen gang klare å nå den lykken, hjelper det ikke om vi har på millionvis av penger. Da kommer våre egenskaper som menneske inn i bildet, vår oppførsel overfor andre og om vi greier å gjengjelde det vi får. 

Helse kan vi heller ikke kjøpe for penger. Vi kan naturligvis kjøpe medisiner og legebehandling, men vi må gjennom en lang behandling og det er ikke sikkert at det hjelper. Mangler vi en kroppsdel, kan vi heller ikke kjøpe nytt. 

Har vi et dårlig rykte, kan vi ikke kjøpe oss et nytt og bedre. Det samme om vi har gjort en forbrytelse, og havnet i fengsel. De vanskelighetene vi da får med å skaffe jobb, kan vi ikke kjøpe oss fri fra. 

For meg er materielle og åndelige verdier like viktige. Jeg mener et menneske må ha likt av begge for å få et bra liv.   
(Bjørg S. 1973)

 

 

 

 

   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar